محصولات طراحی و ساخته شده شرکت درحوزه پدافند غیرعامل در برابر بحرانهای الکترومغناطیسی

1    طراحی و ساخت دستگاههای اندازه گیری قدرتی در فرکانس های پایین
2    طراحی و ساخت دستگاههای اندازه گیری قدرتی در فرکانس های بالا
3    طراحی و ساخت انواع درزگیرهای الکترومغناطیسی
4    طراحی و ساخت فیلترهای الکترومغناطیسی کانالهای هوا
5    طراحی و ساخت انواع فیلترهای حذف نویز الکترومغناطیسی شبکه های برق Filter (EMP, EMC) Full High Voltage Protection
6     RF طراحی و ساخت ایزولاتورهای دیتا و 
7    طراحی و ساخت دربهای حفاظتی الکترومغناطیسی
8    طراحی و ساخت انواع مفصل های عایقی الکترومغناطیسی
9    طراحی و ساخت چاههای ارت ایمپالسی
10    طراحی و ساخت باکس تطبیق اپدانس ارتینگ
11    طراحی و ساخت محفظه شیلد الکترومغناطیسی
12    طراحی و ساخت کیف شیلد الکترومغناطیسی
13    طراحی و ساخت چادر شیلد الکترومغناطیسی
14    طراحی و ساخت رایانه های امن

پروژه های اجرایی درحوزه پدافند غیرعامل در برابر بحرانهای الکترومغناطیسی

ردیف عنوان پروژه
1 بررسي حفاظت ادوات و سيستمهاي الكترونيكي در مقابل پالسهای قوی الکترومغناطیسی
2 حفاظت الکترومغناطیسی یک سیستم کاربردی
3 طراحی آنتنهای فراپهن باند در حوزه الکترومغناطیس
4 طراحی و ساخت محفظه شیلد الکترومغناطیسی
5 طراحی و ساخت کیف شیلد الکترومغناطیسی
6 طراحی و ساخت چادر شیلد الکترومغناطیسی
7 طراحی مفهومی مقاوم سازی تجهیزات و تاسسیات پارس حنوبی فاز 4و5
8 طراحی مفهومی مقاوم سازی تجهیزات و تاسسیات شرکت پایانه های نفتی خارک
9 حفاظت الکترومغناطیسی یک سایت گازی
10 طراحی مفهومی مقاوم سازی تجهیزات و تاسسیات شرکت پایانه های نفتی جاسک
11 طراحی مفهومی پدافند غیر عامل در حوزه تهدیدات الکترومغناطیسی در شرکت پالایش نفت بندرعباس
12 طراحی مفهومی پدافند غیر عامل الکترومغناطیسی در شرکت مس سرچشمه
13 طراحی مفهومی پدافند غیر عامل الکترومغناطیسی در شرکت آلومینیوم سازی اراک
14 تدوین آیین نامه اجرایی پدافند غیر عامل در حوزه تهدیدات الکترومغناطیسی
15 اندازه گیری تششعات الکترومغناطیس ناشی از منابع EMI دراتاق های شبکه صدا و سیما
16 طراحی و ساخت رایانه های امن
17 طراحی و ساخت تجهیزات حفاظت الکترومغناطیسی

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست